TOP

TOP

Regresoterapeut > TOP

Terapija orjentisana na prisutnosti

Osnivač ove terapije je Patrik Balint pod čijim mentorstvom sam završio edukaciju od 8 modula.
Terapija ima potpuno drugačiji pristup od regresoterapije. Ne ulazeći u uzroke problema, rad sa klijentom se svodi na posmatranje njegovog života u sadašnjosti, na svesnom nivou. Osnovni cilj terapije je da klijent ispuni svoj život onim što mu je potrebno, svojim sadržajem, dok terapeut u tom procesu mu ostavlja prostora za to. Terapija je vrlo prijatna i teži da uvede klijenta u svesnost sadašnjeg trenutka, gde je on sam u stanju da izleči određeni problem koji je prisutan u njegovom životu. Terapija se odvija kroz razgovor i najčešće traje do 1h.

Zainteresovani?

Budite slobodni da me kontaktirate!

sasa