Regresoterapija

Regresoterapija

Regresoterapeut > Regresoterapija

Put ka samospoznaji i kvalitetnijem životu u sadašnjosti

Predstavljam Vam terapijsku metodu koja omogućava asocijativnim pristupom ljudske psihe rad sa prošlošću klijenta. Uz vrlo intiman i konforan prostor, terapeut pomaže klijentu da spozna modele ponašanja, obrasce i emocije koje nisu u skladu sa njim i stvaraju mu probleme na svim nivoima. Tokom procesa on uči da ih odloži, da duhovno se osnaži novim saznanjima, upozna sebe, a samim tim i dospeva u trenutak sadašnjosti.
Terapija je nehipnotička, sa poštovanjem klijentove psihe i daje klijentu onoliko koliko je sam spreman da uzme iz celog procesa. Vreme koje protekne za jednu terapiju je izmedju sat i po i dva u proseku.

Osnovna tehnika

Osnovna tehnika regresoterapije se bavi ljudskim telom i usmerena je ka našoj potrebi za preživljavanjem. Ona otvara vrata za rešavanje bolova i problema, da bi mogli da dođemo do spoznaje i autentičnosti. Često se dešava da u ovoj terapiji klijent prepoznaje iskustva iz prošlih života, kada ih osvesti i integriše, u stanju je da oseti sadašnji trenutak u kojem je i izleči svoje telo.

Benefiti terapije

Pošto je terapija usmerena na telesne simptome, često klijenti osećaju velika olakšanja vezano za iste. Takođe, senzacija koja nas vodi kroz ovu terapiju donosi i određene spoznaje o životu, pa klijent nakon toga može utvrditi mnogo toga o svom životu, kao i o svojoj duši.

Prenatalna tehnika

Smatra se da penatalni period, od momenta začeća pa do samog porođaja, predstavlja ciklus od devet meseci koji mi ponavljamo tokom čitavog života. Kroz ovaj ciklus smo skloni da primamo sve iz okoline: modele ponašanja, emocije, misli.. Cilj toga je da nas pripremi za život.
Kroz ovu terapiju klijent utvrđuje šta je sve to što ne pripada njemu, već roditeljima i okolini. Zatim spoznaje ko je zaista, sa kojim ciljem dolazi i šta rešava u ovom životu. Koristimo asocijativnu sposobnost pamćenja psihe, tako da je terapija na potpuno svesnom nivou.

Benefiti terapije

Ovo je vrlo snažna terapija, koja nas povezuje sa našom dušom. U stanju smo da tokom nje vidimo na drugačiji način naše roditelje, prihvatimo ih onakve kakvi zaista jesu, a time budemo bliži i prihvatanju sebe. Spoznaja o tome ko smo zaista mi, i sa kojim ciljem dolazimo nam olakšava dalji život i čini sve druge odnose kvalitetnijim.

Tehnika detinjstva

U detinjstvu smo skloni da nesvesno primamo određene obrasce ponašanja, emocije, misli, kako od majke i oca tako i od okoline. Tokom odrastanja, prirodno je da sve više spoznajemo sebe i tražimo ono što nam prija, dok odbacujemo sve što ne rezonira sa nama.
Sve ono što nam je kroz neku vrstu pritiska nametnuto dok smo deca, a nije deo nas, često ostavlja traumu, u koju možemo da dospemo kada u odraslosti doživimo sličnu situaciju.

Benefiti terapije

Tehnika detinjstva je veoma delotvorna i moćna u osvešćivanju uzroka i rešavanju problema na nivou obrazaca i emocija. Takođe, ova tehnika omogućava pronalazak sebe u detinjstvu, što je vrlo prijatno i okrepljujuće, jer nam daje mogućnost da detetu u sebi budemo podrška.

Tehnika odnosa

Danas je tema odnosa veoma popularna, kako sa drugim ljudima, tako i odnosi sa stvarima, pojavama... Često smo u odnosima upleteni u takozvano kolo patnje, gde akteri nekog odnosa povređuju jedan drugog. Kroz terapiju prolazimo kroz određene događaje povređivanja i dolazimo do prvog, kada je počelo povređivanje. Tu imamo mogućnost da razrešimo taj odnos, svako od aktera odnosa uzme ono što mu pripada i učinimo ga kvalitetnijim.

Benefiti terapije

Klijenti najčešće vrlo brzo osete benefite ove terapije i o tome rado pričaju. Kroz terapiju odnosa imamo mogućnost da razumemo prirodu tog odnosa, prihvatimo ga i pogledamo u lekcije koje nam je doneo. Česta rečenica ljudi koju čujemo u narodu bude da su “dali srce ili dušu nekom”, kada opisuju bol koji osećaju. Nakon terapije, stiču utisak da su te delove vratili nazad sebi posle dugo vremena.

Rad na daljinu

Rad na daljinu je jedna od pomoćnih tehnika u regresoterapiji koju praktikujem kada je klijentu potrebno da se spoji sa nečim ili nekim sa kim nije moguće direktno porazgovarati. Odnosi se često na rad sa životinjama, anđelima, biljkama, entitetima sa kojima nismo u stanju da uspostavimo direktnu komunikaciju. Takav rad može biti vrlo delotvoran za klijenta, jer mu pomaže da osvesti deo sebe. Naravno, pri ovoj terapiji se poštoju kodeks komunikacije sa nesvesnim.

Benefiti terapije

Iako ova terapija često služi kao pomoćna, ona može doneti klijentu mnogo na polju osvešćivanja sebe i širenja svesti o realnosti u kojoj se nalazi.

Tehnika arhitipova

Terapija arhitipova je jedna od najdubljih terapije koje poznajemo, jer se bavi arhitipalnim temamu u našem životu kao što su Bog, ja, život, igra, smrt, tuga… To su teme koje svaki čovek doživljava u svom životu i potrebno mu je da vidi tu temu u kojoj je i prepozna kako dalje da bude u njoj i da je prihvati. Posmatra se odnos klijenta i teme koja ga povredjuje, sa ciljem da klijent spozna kako da razreši taj odnos.

Benefiti terapije

Ova terapija je u stanju da donese mnogo klijentu, jer je podešena na arhitipalne teme u klijentovom životu. Nakon nje, klijent može da ih uvidi i shvati na koji način da ih ispunjava, a da ne pati. Takođe, daje nam mogućnost i da uvidimo na koji način funkcioniše naš univerzum.

sasa